ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακολουθείστε με την εγγραφή σας στο δελτίο ενημέρωσης

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Περαίωση κοσμητορικής θητείας Καθηγητή Μάριου Π. ΜπέγζουΟλοκληρώθηκε η τετραετία της πρώτης κοσμητορικής θητείας (2011-2015) του Καθηγητή  Μάριου Μπέγζου, ο οποίος επανεκλέχτηκε τον Νοέμβριο 2014 Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων για δεύτερη θητεία (2014-2018), αλλά για προσωπικούς λόγους υπέβαλε παραίτηση την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος  Δημόπουλος έκανε αποδεκτή την παραίτηση με την Πρυτανική Πράξη 125 / 6. 10. 2015 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 720 / Υ. Ο. Δ. Δ. / 12. 10. 2015. Αναμένεται η προκήρυξη κοσμητορικών εκλογών από το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και ορίσθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών Κοσμητεύων ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας λόγω αρχαιότητας.