ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Περαίωση κοσμητορικής θητείας Καθηγητή Μάριου Π. ΜπέγζουΟλοκληρώθηκε η τετραετία της πρώτης κοσμητορικής θητείας (2011-2015) του Καθηγητή  Μάριου Μπέγζου, ο οποίος επανεκλέχτηκε τον Νοέμβριο 2014 Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων για δεύτερη θητεία (2014-2018), αλλά για προσωπικούς λόγους υπέβαλε παραίτηση την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος  Δημόπουλος έκανε αποδεκτή την παραίτηση με την Πρυτανική Πράξη 125 / 6. 10. 2015 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 720 / Υ. Ο. Δ. Δ. / 12. 10. 2015. Αναμένεται η προκήρυξη κοσμητορικών εκλογών από το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και ορίσθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών Κοσμητεύων ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας λόγω αρχαιότητας.