ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ορισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού "Θεολογία"

Η Επιτροπή Διοικήσεως (Ε.Δ.) της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Τ.Ε.Ε.) στην 54η Συνεδρία Αυτής της 16ης Ιουνίου 2015, όρισε τον Καθηγητή Μάριο Π. Μπέγζο, Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος για τα έτη 2015-16 της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού "ΘΕΟΛΟΓΙΑ" του Κλάδου Εκδόσεων της ως άνω υπηρεσίας.

Από την Κοσμητεία