ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΆ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Πριν από σχεδόν πενήντα χρόνια, το 1969, αμέσως μετά τον παρισινό Μάη του 1968, στην ίδια αυτή πόλη του φωτός, το Παρίσι, κυκλοφορήθηκε στα γαλλικά βεβαίως το μεγαλύτερο έργο του Κώστα Αξελού, το δικαίως θεωρούμενο ως το opus magnum του φιλοσόφου μας με τίτλο, «Το Παιχνίδι του Κόσμου». Είναι το μεγαλύτερο βιβλίο του και ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά.

Ποσοτικά εκτείνεται η γαλλική έκδοση σε 449 σελίδες και η τωρινή ελληνική μετάφραση σε 568 σελίδες. Ποιοτικά κυρίως είναι το μείζον πόνημά του όπου εκθέτει κι εκτυλίσσει την φιλοσοφία του. Στην ώριμη ηλικία των 45 ετών ο Κώστας Αξελός το 1969 συγγράφει ένα ογκώδες σε έκταση και πυκνό σε στοχασμό μεγαλούργημα που εμπερικλείει τον πυρήνα της σκέψης του και την σφαιρική κατόπτευση του στοχασμού του.