ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ο καθηγητής ως δάσκαλος Μαθητεύοντας κοντά στο Νίκο Νησιώτη "Ανησυχίες" τριμηνιαίο περιοδικό του Χριστιανικού ομίλου φοιτητών και επιστημόνων, Οκτώβριος -Δεκέμβριος 1988


 Διανύοντας τον τρίτο χρόνο της αποδημίας τοΰ Νίκου Νησιώτη (18.8.1986) ζήσαμε αρκετές επιμνημόσυνες εκδηλώσεις προς τιμή του στην Ελλάδα, όπως την ειδική εκπομπή τής ΕΡΤ 1 «Σήμερα είναι Κυριακή» (Όκτώβριος 1986) , το συμπόσιο τής Όρθόοοξης Ακαδημίας Κρήτης (Μάρτιος 1987) , τήν επιμνημόσυνη εκδήλωση τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεκέμβριος 1987) καί τό πνευματικό μνημόσυνο τοΰ ΧΟΦΕ στην Αρχαιολογική Εταιρεία (Δεκέμβριος 1988) . Σέ όλες αυτές τις ευκαιρίες μνημονεύθηκαν πολλές πτυχές τοΰ έργου τοΰ αειμνήστου Νησιώτη, άλλα εντελώς συμπτωματικά έμεινε ακάλυπτη μια ουσιώδης πλευρά τής προσφοράς του, δηλαδή ή διδακτική καί γενικότερα ή παιδευτική του συμβολή. Μέ τήν ευαισθησία πού διακρίνει τον ΧΟΦΕ έγινε αισθητό τό κενό αυτό, γι’ αυτό ανατέθηκε μέ δική του πρωτοβουλία σέ έναν από τούς μαθητές τοΰ Νη- σιώτη να άναφερθεΐ σέ αυτήν ακριβώς τήν πτυχή καί νά σκιαγραφήσει τον έκλιπόντα ως δάσκαλο.