ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Άωτον σημαίνει το άριστο, το κάλλιστο,το εκλεκτότατο του είδους του (Ιλ. Ν. 599, 716, Οδ. Α 443). Καλώς ήλθατε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.

Καθηγητής Μάριος Π. Μπέγζος
τ. Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο 12 Μαΐου 2018

Ή φιλοσοφία τής θρησκείας τον Νίκου Καζαντζάκη


Πρέπον είναι νά άρχίσουμε μέ τόν ίδιο τόν Νίκο Καζαντζάκη πού μας έξομολογείται στην Αναφορά στον Γκρέκο, στό άνοιγμα κιόλας τού αύτοβιογραφικοϋ του έργου, τά άκόλουθα: «Τέσσερα στάθηκαν τ’ άποφασιστικά σκαλοπάτια στό άνηφόρισμά μου, καί τό καθένα φέρνει ένα ιερό όνομα: Χριστός, Βούδας, Λένιν, Όδυσσέας». Στό τέλος τού βιβλίου του έπιβεβαιώνει την έξομολόγησή του: «Όμως, αν ήθελα νά ξεχωρίσω ποιοι άνθρωποι άφήκαν βαθύτερα τ’ άχνάρια τους στην ψυχή μου, ίσως νά ξεχώριζα τον 'Όμηρο, τό Βούδα, τό Νίτσε, τόν Μπέρξονα καί τό Ζορμπά».

Διαβάστε περισσότερα...